Tin tức

Giới thiệu tổng quan về Cơ Sở Sản Xuất Trống Chuông Mõ Tiến Duy

Cơ Sở Đúc Chuông Đồng Tiến Duy xin giới thiệu quý khách một số hình ảnh quy trình đúc chuông tại xưởng đúc của cơ sở.

Cơ Sở Tiến Duy xin giới thiệu quý khách hàng tổng quan quy trình sản xuất mõ chùa, mõ huế, mõ tụng kinh, mõ gỗ mít tại xưởng sản xuất của cơ sở Tiến Duy.